21. smečka vlčat je součástí skautského střediska Vočko, které působí na Praze 6 (Petřinách, Břevnově, Střešovicích, Veleslavíně a v okolí).

Každé pondělí se scházíme v klubovně na Větrníku , která se nachází v suterénu domu přímo naproti zastávce tramvají Větrník - směr Petřiny, vchod ze dvora. Na schůzkách hrajeme všelijaké hry, učíme se nové dovednosti nebo si jdeme třeba zahrát ven fotbálek. Jednou za dva týdny jezdíme na celý den do přírody na různá zajímavá místa, minimálně dvakrát ročně venku i přespíme a celoroční činnost završujeme letním táborem na Vysočině. Protože je naše činnost svojí podstatou založená na výchovných cílech a plánování, vyžadujeme minimální účast na 70 procentech oddílových akcí.

Roční příspěvek pro oddíl je 1400 korun splatný ročně nebo pololetně. Z něho jsou hrazeny náklady na provoz, nákup vybavení a registrace Junáku. Všechny registrované děti jsou během akcí oddílu úrazově pojištěny u pojišťovny Generali.

Všechny další potřebné informace Vám sdělíme osobně, na telefonu +420 775 971 277 nebo emailu vlcata21@vocko.org.

Do rodiny střediska Vočko patří ještě vodní vlčata, světlušky, skauti, skautky, vodáci, Havrani v Suchdole a roveři.

Činnost střediska Vočko a 21. oddílu vlčat podpořilo Hlavní město Praha, Městská část Praha 6 a MŠMT ČR.